Systemy informatyczne ERP, CRM, DMS, FSM, SCM

Co to ERP, CRM, DMS, FSM, SCM?

ERP (Enterprise Resource Planning) – system informatyczny, pozwalający na efektywne zarządzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Obejmuje najczęściej takie obszary, jak:

 • Magazynowanie i zarządzanie zapasami
 • Śledzenie realizowanych dostaw
 • Planowanie i obsługa produkcji
 • Zaopatrzenie
 • Zarządzanie relacjami z klientami i sprzedaż
 • Księgowość i finanse
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (płace oraz kadry)

CRM (Customer Relationship Management) – system do zarządzania relacjami z klientami. Zapewnia pełną kontrolę procesu pozyskania i obsługi klienta, m.in. w takich tematach, jak:

 • Zarządzanie potencjalnymi klientami od wyceny do płatności
 • Kampanie marketingowe
 • Zapytania ofertowe i umowy
 • Faktury
 • Raporty sprzedaży

DMS (Document Management System) – system do zarządzania dokumentami. Zapewnia pełną kontrolę nad rejestracją oraz obiegiem dokumentacji. Każdy dokument, który trafia do firmy, należy zarejestrować i przetworzyć, na co składają się etapy weryfikacji, analizy i zatwierdzania, dokonywane przez wielu pracowników, na różnych szczeblach organizacji. DMS pozwala na pełną kontrolę wszystkich tych procesów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentacji, na przykład w postaci:

 • Faktury kosztowe
 • Umowy
 • Zgłoszenia
 • Wnioski pracowników
 • Zapotrzebowania
 • Dokumentacja techniczna

Możliwe do wykorzystania czynności wobec dokumentów:

 • tworzenie
 • odkrywanie
 • organizacja
 • wartościowanie
 • współdzielenie oraz współ-edycja
 • ponowne wykorzystanie
 • pozyskiwanie
 • ochrona nad dokumentami i nadzór nad uprawnieniami

FSM (Field Service Management) – system dedykowany przedsiębiorstwom, w których znaczna liczba zadań operacyjnych jest wykonywana przez pracowników mobilnych w terenie. Pozwala na optymalizację przydzielania zadań oraz monitoring ich wykonywania, jak również normalizację czasu ich trwania (przykład: skoro system podsumował, że X handlowców potrzebuje średnio Y czasu na obsługę jednego sklepu, to wiemy już, w jakim mniej więcej czasie powinien się wyrobić dany pracownik z obsługą danego sklepu). Bazuje na takich danych, jak:

 • Harmonogramy
 • Zasoby
 • Czasy pracy
 • Kompetencje
 • Dane zleceń
 • Geo-lokalizacja

SCM (Supply Chain Management) – system do zarządzania łańcuchem dostaw. Umożliwia kontrolę przepływu produktów, usług oraz informacji.

Główne korzyści:

 • Wszystkie szczegółowe informacje o potrzebach i wymaganiach klienta znajdują się w zagregowanej formie, w jednym miejscu
 • Umożliwia szybką reakcję dzięki udostępnianiu natychmiastowej informacji o wszelkich zmianach w łańcuchu dostaw
 • Prognozy sprzedażowe uwzględniają nie tylko dane historyczne (np. taki był popyt rok temu), ale również aktualne tendencje, dzięki czemu są dokładniejsze
 • Dzięki lepszemu planowaniu, ogranicza koszty w ramach łańcucha dostaw, równocześnie zwiększając szybkość reakcji na potrzeby klienta
 • Umożliwia tworzenie zbiorczych planów zaopatrzeniowych, magazynowych, produkcyjnych oraz transportowych
Procesy biznesowe w skrócie