Ludzie przemysłu 4.0Dowiedz się więcej o przemyśle 4.0

Ludzie przemysłu 4.0

Nieodzownym elementem każdego procesu cyfryzacji są dane i ludzie. Te dwa obszary są kluczowe w aspekcie działań związanych z transformacją cyfrową. Bez danych nie są możliwe żadne analizy, predykcja, planowanie. Dzięki danym możliwa jest kontrola nad pracą maszyn, podejmowanie decyzji w systemach sztucznej inteligencji. Dzięki danym możliwe jest wdrożenie twardych technologii a przede wszystkim planowanie działań. Ludzie w tym ekosystemie są równie ważni jak dane. Dzięki wykwalifikowanej kadrze możliwe jest lepsze spojrzenie na procesy wewnątrz firmy, ich optymalizacja, skracanie. To ludzie odpowiedzialni są za wdrożenia i ich powodzenie. To ludzie pracują w ramach transformacji cyfrowej i wreszcie to ludzie podejmują decyzje.

Mówiąc o ludziach w kontekście transformacji mam na myśli Inżyniera 4.0 i Lidera 4.0. Obie te osoby powinny mieć znaczący wpływ na decyzje podejmowane w ramach działań przedsiębiorstwa w rozpoczętym procesie cyfryzacji.

Inżynier przemysłu 4.0

 
Inżynier 4.0 to persona mająca wiedzę z zakresu technicznej części transformacji. Rekrutowany przeważnie z działów utrzymania ruchu lub produkcji. Osoba ta powinna być ekspertem w swojej dziedzinie, powinna podczas działań związanych z procesem transformacji doradzać i wskazywać takie zmiany, aby procesy produkcji stały się bardziej optymalne a tym samym sam proces produkcji był bardziej wydajny. Jego działania mają dążyć do tego, aby jak największa część produkcji została objęta systemami Anadon i predykcji. W obszarze produkcji i utrzymania ruchu powinien mieć decydujący głos.

Lider przemysłu 4.0


Lider Przemysłu 4.0 jest osobą w przedsiębiorstwie, która powinna być łącznikiem pomiędzy osobami decyzyjnymi (właścicielem, zarządem) a pracownikami. Z jednej strony musi mieć możliwość podejmowania decyzji w obszarze jaki został jej powierzony a z drugiej strony doradzać zarządowi w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z procesem transformacji. Lider Przemysłu 4.0 rekrutuje się przeważnie spośród członków Zarządu lub wyższej kadry zarządzającej. Nie rzadko jest to osoba związana z obszarem ekonomii. Jednocześnie powinna mieć szeroką wiedzę związana z Przemysłem 4.0, ściśle współpracować z Inżynierem 4.0. Całość jego działań powinna obejmować wszelkie obszary firmy, od spraw związanych z technologią, poprzez komunikację pionową aż do spraw związanych z planami rozwoju firmy (w kontekście tak biznesowym, jak i finansowym).

Tak Inżynier 4.0 jak i Lider 4.0 to osoby głodne wiedzy, cały czas zwiększające swoje obszary sowich zainteresowań Osoby mające wiedzę z zakresu prowadzenia projektów, ale także umiejące słuchać i rozmawiać z szeregowymi pracownikami.

Kluczowy element procesu


Sam wybór Inżyniera 4.0 jak i Lidera 4.0 jest zatem kluczowym elementem rozpoczęcia procesu transformacji cyfrowej. Często role tych dwóch osób pełni w przedsiębiorstwie zespół ekspertów, jednakże ktoś musi ten zespół prowadzić. Szczególnie w małych i średnich firmach rodzinnych zalecane jest, aby była to osoba z zewnątrz. Lider 4.0 powołany spośród kadry zarządzającej może (oczywiście nie musi) mieć za sobą bagaż, który czasem może nie przeszkadzać w zauważeniu koniecznych zmian, może nie potrafić w sposób obiektywny rozmawiać z pracownikami (dotyczy to także drugiej strony). W związku z tym można zastanowić się na powołaniem takiej właśnie osoby z zewnątrz. I tu z pomocą przychodzi firma EITT oferująca z jednej strony pomoc w szkoleniach Liderów i Inżynierów 4.0 w obszarach Przemysłu 4.0 a także usługę outsourcingu Liderów 4.0.

Ważna jest też świadomość tego, że cały proces jest długotrwały i wymaga cierpliwości. Całość procesu na pewno pochłonie określony koszt, jednak dobre zaplanowanie kolejnych etapów zmiany pozwoli tak sterować całym procesem, że wprowadzenie zmian w danym obszarze powinno przynieść albo zmniejszenie kosztów albo zwiększenie zysków. Niech zmiany zarabiają na kolejne zmiany.

Podsumowanie

 
Podsumowując. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma SoniqAnalytics podjęła decyzję o uruchomieniu kursu kształcącego właśnie liderów Przemysłu 4.0. Prócz tego posiadając wykwalifikowaną kadrę ekspertów z zakresu szeroko pojętego Przemysłu 4.0 możemy zaoferować usługę Lidera Przemysku 4.0. Działania związane z transformacją cyfrową są ważne z punktu widzenia każdej firmy. Prawidłowe przeprowadzenie tych działań gwarantuje sukces. A ponieważ kluczowym elementem tych działań są ludzie – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.