Przemysł 4.0Dowiedz się więcej o przemyśle 4.0

Przemysł 4.0 w kilku przystępnych słowach

Dużo się mówi o koncepcji i wdrażaniu zasad zgodnych z Przemysłem 4.0. Czasem zamiennie używa się terminu Cyfryzacja lub Przemysł Przyszłości. Od czego zacząć, jakich narzędzi użyć, jak przygotować swoją organizację do przejścia „suchą nogą” przez nurt zmian na koniec jak zmierzyć czy nam się udało. Postaram się w tym krótkim artykule chociaż częściowo odpowiedzieć na powyższe pytania.

Od czego zacząć?

Zaczynamy od ustalenia w jakim miejscu jesteśmy tu i teraz. Być może nawet o tym nie wiedząc (ufam, że jednak wiemy) mamy już wdrożone założenia czy to na poziomie produkcji, czy na poziomie komunikacji. Idealnym narzędziem do zadania naszej gotowości cyfrowej jest ADMA. Metodologia sprawdzona, obiektywna i zatwierdzona przez Komisję Unii Europejskiej. W ramach samego badania badane jest 7 obszarów. Są to:

  1. Zaawansowane Technologie Produkcyjne
  2. Fabryka Cyfrowa
  3. Fabryka Ekologiczna
  4. Kompleksowa Inżynieria Zorientowana na Klienta
  5. Organizacja Skupiona na Człowieku
  6. Inteligentna Produkcja
  7. Otwarta Fabryka Skoncentrowana na Łańcuchu Wartości


Wynikiem jest Raport z badania pokazujący stan obecny, jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć transformację i gdzie szukać pomocy w tym obszarze.

Jakich narzędzi użyć? Jak się przygotować?


Mając powyższe dane możemy planować, gdzie i jakich narzędzi użyć aby rozpocząć proces cyfryzacji. Zaczynamy od miejsc, które są najdalej od koncepcji Przemysłu 4.0. Na tym etapie grupa ekspertów (a takich posiadamy w SONIQ ANALYTICS) wspólnie z klientem podejmuje decyzję od jakich obszarów rozpoczniemy pracę nad transformacją cyfrową. Wybór miejsca startu jest o tyle ważny, że będzie rzutował na pozostałe obszary i działania w ramach cyfryzacji.

Ważnym elementem działania jest powołanie zespołu Liderów Przemysłu 4.0. Celem powołania tego ciała jest koordynacja wszystkich działań związanych z cyfryzacją przedsiębiorstwa. Powinna to być osoba lub osoby mające po pierwsze podstawową wiedzę na temat samego przedsiębiorstwa a po drugie wiedzę ogólną w zakresie właśnie Przemysłu 4.0. Z pomocą może przyjść SONIQ ANALYTICS i nasz zespół ekspertów. Wybór zewnętrznej firmy jako osób pomagających w transformacji cyfrowej to pełny obiektywizm w doradztwie i wysokie kompetencje. Rola Lidera jest pracą na pełny etat. Niestety w większości firm w sektorze MŚP to zadanie jest powierzone osobom mających także inne zadania w firmie (kierownik produkcji, utrzymania ruchu, informatyk). Powoduje to szereg komplikacji prowadzących do zniechęcenia a w konsekwencji zarzucenia projektu związanego z transformacją cyfrową.

Przygotowanie firmy do cyfryzacji jest zadaniem trudnym i długotrwałym. Najważniejsza jest edukacja. Nie tylko „góry”, czyli kadry zarządzającej, ale przede wszystkim pracowników „na dole”. To od nich zależy czy sam proces się powiedzie i jak szybo uda się go skończyć. To oni są najważniejszym ogniwem we wprowadzaniu zmian. Od nich powinna płynąc informacja czy to co robimy ma sens i idzie we właściwym kierunku. Dlatego tak ważna jest komunikacja z całą załogą i wypracowanie sposobów na wdrażanie pomysłów racjonalizatorskich.

Jak zmierzyć czy nam się udało?


Po działaniach związanych z transformacją cyfrową w wybranych wcześniej obszarach konieczna jest weryfikacja wskaźników ujętych w ramach prognoz. W związku z tym konieczne jest ponowne poddanie się badaniu gotowości cyfrowej. Oczywiście proces powinien odbyć się dopiero po wdrożeniu wszelkich proponowanych narzędzi (systemów, maszyn, integracji).

Porównanie danych z przed startu cyfryzacji z tymi po wdrożeniach pozwoli na określenie na ile zmiany były dobrze zaplanowane i na ile prognozy się sprawdziły. Działania te pozwolą zweryfikować i określić na ile kolejne działania w ramach następnych obszarów Przemysłu 4.0 będą zgodne z prognozami.

Podsumowanie


Podsumowując, najważniejsze w procesie dojścia do modelu firmy zgodniej z zasadami Przemysłu 4.0 jest edukacja, tak po stronie Zarządu, jak i szeregowych pracowników (tych drugich chyba bardziej). Kolejnym krokiem jest ustalenie, gdzie jesteśmy – badanie ADMA. Powołanie Lidera/Liderów Przemysłu 4.0. Analiza danych z audytów. Zaplanowanie kroków zmian począwszy od obszarów będących najbardziej zaniedbanymi lub najważniejszymi dla firmy oraz kontrola wskaźników z danego obszaru i komunikacja z ludźmi, których te zmiany dotyczą (słuchanie tego co mówią).

Ważna jest też świadomość tego, że cały proces jest długotrwały i wymaga cierpliwości. Całość procesu na pewno pochłonie określony koszt, jednak dobre zaplanowanie kolejnych etapów zmiany pozwoli tak sterować całym procesem, że wprowadzenie zmian w danym obszarze powinno przynieść albo zmniejszenie kosztów albo zwiększenie zysków. Niech zmiany zarabiają na kolejne zmiany.